Voor de mensen in Allingawier, Exmorra en Schraard die ik helaas niet thuis heb getroffen tijdens de collecteweek.

Tanja van der Werff-Brouwer
Normal 982bb16f2d60803511a4eeb6bf16ac5324b37b58
Qr
van totaal € 100 (0%)

Een klein beetje extra voor kinderen die het normaal niet hebben.